Folijarno gnojivo MIKROVIT BOR

//Folijarno gnojivo MIKROVIT BOR

Folijarno gnojivo MIKROVIT BOR

18.99 kn570.84 kn

Bor je važan elemement u ishrani poljoprivrednih kultura.

Osnovna uloga bora je transport ugljikohidrata iz lista u plodove, sinteza ugljikohidrata te pravilno odvijanje cvatnje i oplodnje.

Nedvojbeno, drvenaste kulture (vinova loza, masline, jabuka i dr.) prilikom primjene bora imaju bolju cvatnju i oplodnju, te značajno više šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti plodova.

Gnojivo MIKROVIT BOR ne sadrži bor u obliku natrij-perborata (BEZ NATRIJA) ili na bazi borne kiseline, te nema ograničenja u folijarnoj gnojidbi vinove loze.

Isto tako, kod ostalih kultura, bor igra vrlo važnu ulogu, prije svega kod šećerne repe zbog povećane digestije korijena (više šećera), ali i ostalih kultura poput celera, krastavca, tikvi i sl.

GNOJIVA NA BAZI BOR-ETANOL AMINA:

Osnovne karakteristike gnojiva su:

  • Gnojivo na bazi kompleksne organske molekule (etanolamina), koji povećava usvajanje i translokaciju bora u biljci
  • Nema agresivno dijelovanja na otvorene cvijetove poljoprivrednih kultura, pa se u iznimnim slučajevima može korisititi i u vrijeme cvatnje
  • Sadrži manju koncentraciju bora; 11% ukupnog bora (B)
  • Vrlo dobra kompatibilnost sa zaštitnim sredstvima, osim sa preparatima na bazi Al-fosetila i lambda-cimetrina
  • Gnojivo u tekućem obliku
  • Može se koristiti za folijarnu gnojidbu ili u fertirigaciji
SKU: N/A Kategorija:

Dodatne informacije

Težina N/A
Pakiranje:

100 ml, 1 l, 10 l