Opis

SASTAV

Organska hrana za kvasce

Inaktivan kvasac Saccharomyces cerevisiae 

OPIS PROIZVODA
FERMAID O nova je hrana za kvasce u alkoholnoj fermentaciji. Po sastavu  ovaj proizvod 100 % -tno sadrži  komponente selekcioniranog kvasca.
FERMAID O može se upotrijebiti u proizvodnji bijelih, rose i crnih vina.
Preporučuje se za mošteve sa manjim ili srednjim nedostatkom asimilativnog dušika.
Prikladan je u organskoj proizvodnji i/ili kod biodinamički orijentiranih proizvođača (nema anorganskog izvora dušika kao što je diamonij fosfat).

Izuzetno balansirana hrana za kvasce:

  • Lagano asimilativne amino kiseline  i peptidi;
  • amino kiseline kvasac preferira kao izvor organskog dušika
  • amino kiseline su prekursori mnogih aromatskih spojeva kao što su esteri
  • hrana bogata amino kiselinama smanjuje rizik od pojave H2S-a
  • Prirodni izvor vitamina

Tablica 1: Usporedba FERMAIND O sa diamonij fosfatom i kompleksnom hranom (Fermaid E, Fermaid E blanc ili Fermaid K).

FERMAID O najbogatiji je izvor lagano asimilativnin amino kiselina.

 

FERMAID O

 

DAP KOMPLEKSNA HRANA
Asimilativni dušik +

 

+ + +

 

+ +

 

Slobodne amino kiseline + + +

 

 

+

 

Ukupno organski dušik + + +

 

 

+

 

 

DOZIRANJE

  • Preporučuje se dodavanje 2 x 20 g/hl, kako bi se moštu dodalo 15-20 mg asimilativnog dušika / lit.
  • 20 g/hl na početku alkoholne fermentacije
  • 20 g/hl kod 1/4 do 1/3 alkoholne fermentacije
  • Preporučuje se proizvod otopiti u vodi (2,5 kg FERMAID O u 25 litara vode i odmah dodati u mošt

Pakiranje: 2,5kg