Opis

VINIFLORA Ch16

Bakterije za pokretanje malolaktičke fermentacije

Pakiranje za pokretanje MLF na 2500 litara vina

  • MLF za vino: crveno i rose
  • Oslobađanje aroma:DA
  • Radna temperatura: 17°C – 25°C
  • MLF na alkohol: 16% v/v
  • MLF Ph: 3.4
  • MLF ukupni SO2: 40 ppm
  • Upotreba na vinima sa višim alkoholima