DELVOZYME® 

Lysozyme za kontrolu malolaktične fermentacije

Enzim na bazi lizozima koji regulira ili spriječava razvoj malolaktične fermentacije, otpušta molekule koje daju mekoću vinu i sprečava razvoj hlapive kiseline.

Doza primijene: 10 – 20g/hl

Pakiranje: 1kg