Dimenzija: 40x40cm

Filtracijski učinak: fina filtracija

  • optimalan efekt bistrenja sa ograničenom adsorbicom boje i koloida, parcijalno smanjenje mikroorganizama

Pakiranje: 25 komada

Filter slojnice JPOR tvrtke JU.CLA.S odgovaraju svim suvremenim potreba-ma kod filtracije kvalitetnih vina.

Slojnice JPOR karakterizira ravnoteža iz-među dubinskog separativnog efekta i zadržavanja čestica.
Poznato je da dubinska filtracija unatoč smanjenju koloidnih tvari iz vina, ne jamči i zadržavanje čestica nečistoća kao odgovor na promjene dinamike tekućina; filter slojnice JPOR stvorene su sa visokim “screening” učinkom: Ovaj mehanizam oslobađanja omogućuje zadržavanje nečistoća, čak i ako je učinak adsorpcije oslabljen ili nedjelotvoran.

Također, u smislu adsorpcije, filter slojnice JPOR vrlo su inovativane i omogućavaju učinkovito zadržava-nje tvari koloidne prirode bez značajnih gubitaka boje.

Prednosti:

  • ekonomičnost
  • maksimalna biološka sigurnost
  • optimalna zaštita
  • smanjena adsorpcija boje