Saccharomyces cerevisiae

Proizvod
Selekcionirani vinski kvasac sa visokim postotkom aktivnih stanica (minimum 20 milijardi po 1 gramu proizvoda).

Karakteristike
EPERNAY  pripada skupini Saccharomyces cerevisiae selekcioniran je zbog svog odličnog kriofinog svojstva, zbog visoke otpornosti na SO2 ne proizvodi puno pjene u fermentativnoj fazi.
EPERNAY  ima svojstvo ograničene proizvodnje nekih nepoželjnih metabolita kao što su actela-aldehid, octena kiselina, piruvinska kiselina i viših alkohola.

Upotreba
EPERNAY  se posebno preporučuje kod kontrolirane fermentacije bijelih mošteva gdje vodi pravilne i konstatnte fermentacije do postizanja suhoće.
Aromatske karakteristike proizvoda fermentiranog sa EPERNAY  su svježina i voćnost.
Može se koristiti i za proizvodnju crnih aromatičnih vina.
Pri upotrebi EPERNAY  pridržavati se zakonskih odredbi na snazi.

Način upotrebe
Otopiti potrebnu kolićinu kvasca u mlakoj vodi (40°C) koja sadrži od 1-2% šećera; nakon pola sata miješati i postepeno dodavati filtrirani i sumporeni mošt na način da ne uzrokujemo tempera turni šok. Za olakšanje rad kvasaca substrat ne smije sadržavati više od 2% šećera i mora se prozračiti; u ovoj fazi preporučujemo dodavanje aktivatora V ACTIV PREMIUM . Tako rehidrirani kvasac sada je u fazi aktivne fermentacije te se može dodati moštu. Preporučeno je postepeno dodavanje mošta reaktiviranoj masi koja se nalazi na dnu cisterne.

Doze
20-25 g/hL za fermentaciju bijelih i crnih mošteva.

Pakiranja: 100 g | 500 g

Čuvanje
Čuvati na suhom hladnom i tamnom mjestu do datuma oznaćenog na proizvodu.
Otvoren proizvod mora se pažljivo zatvoriti u kratkom vremenskom periodu.

Opasnost
Proizvod je kategoriziran kao bezopasan.