Saccharomyces cerevisiae

Proizvod
Selekcionirani kvasac za primjenu u enologiji u mikroglanulama sa visokim postotkom aktivnih stanica (minimum 20 milijardi po gramu proizvoda).

Karakteristike
FLAVOUR 2000 je “aromatični” kvasac Saccharomyces cerevisiae selekcioniran zbog svoje metaboličke aktivnosti koja udovoljava intenzivno stvaranje estera i drugih sekundarnih proizvoda za vrijeme fermentacije. U prisustvu odgovrajuće aminokiselinske komponente u moštu stvara beta-fenil-etanol, veoma cijenjenu i traženu cvijetnu aromu. Obično se primjećuje stvaranje amilacetata (esencije banane) u količinama većim od prosijećnih. Aromatični kompleks koji se može postići je nježan i fin, te povoljan za valorizovanje neutralnih proizvoda kod kojih dovodi do izražaja inicijalni doživljaj na mirisu. Osim toga, također se odlikuje dobrom otpornošću na alkohol, sumpordioksid i niske temperature fermentacije.

Primjena
FLAVOUR 2000 se preporučuje u svim slučajevima kada se želi dovesti do većeg izražaja aromatične karakteristike proizvoda. Posebno se preporučuje za proizvodnju bijelih i roze vina. Osim toga, također je povoljan za proizvodnju aromatičnih crnih vina, mladih crnih vina. Posebno interesantni rezultati se postižu i kod proizvodnje pjenušavih vina.

Uputstva za upotrebu
Otopiti potrebnu količinu kvasca u deset djelova mlake vode (40°C) koja sadrži 5-10% šećera. Nakon pola sata postepeno dodati jednaku količinu mošta (preporučuje se izbjegavanje naglih smanjenja temperature). Ostaviti kvasac da se razmnožava: otopina mora uvijek sadržati minimum 5% šećera; također se preporučuje primjena amonijakovih soli (30 g/hL) i tiamina (60 mg/hL). Pripremljeni (rehidrirani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba fermentirati.

Doziranje
10-20 g/hl za fermentaciju mošta od bijelog grožđa;
10-25 g/hl za vinifikaciju crnih vina;
15-30 g/hl u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije).

Pakiranje
Proizvod je pakiran vakuumom u višeslojne vrećice od 100 g i 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Pažljivo zatvoriti pakiranje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategoriziran kao bezopasan.