IDAI FERTIREG

Pakiranje. 20 lit

Tekuće organsko gnojivo sa visokom količinom huminskih ekstrakata (35%)

Fertireg je tekuće organsko  gnojivo koje sadrži visoku količinu huminskih ekstrakta (35% huminskih i fulvo kiselina).

Proizvod je dobiven ekstrakcijom humusnih sastojaka iz fermentirane bilje mase; te nije proizvoden iz ostataka materijala životinjskog porijeka.

Primjenjuje se u gnojidbi u tlo, direktnom aplikacijom ili kroz sustave fertirigacije.

Zbog primjene biljnih materijala u procesima proizvodnje, gnojivo FERTIREG ima certifikat za primjenu u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Gnojivo je proizvedeno sukladno EZ normama 834/2007 i 889/2008 (Eco certifikat) te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Fertireg potiče procese usvajanje svih oblika hraniva iz tla, početni razvoj korijena kod mladih biljaka (nakon presađivanja), poboljšava strukturu tla i vodozračne odnose u tlu, te potiče razvoj korisne mikrobiološke faune u tlu.

Izvanredan učinak postiže u intenzivnoj proizvodnji povrća (rajčica, paprika, krastavac), jagoda i ostalih poljoprivrednih kultura.

Osim huminskih ekstrakta u gnojivu Fertireg nalazi se visoka količina ostalih organskih spojeva koje biljka može brzo i učinkovito asimilirati preko korijena, a pozitivno utječu na ukupni metabolizam biljke.

Prednosti primjene gnojiva Fertireg:

 • Visoki sadržaj huminskih ekstrakata (35%), koje se brzo usvajaju u korijen i uključuju u metabolizam biljke
 • Snažan učinak na brže usvjanje hraniva u tlu i otapanje netopivih oblika hraniva u tlu (fosfati, karbonati, sulfati)
 • Gnojivo Fertireg sadrži i ostale organske spojeve
 • Gnojivo ne sadrži teške metale – 100% netoksičan za okoliš i zdravlje ljudi – EKO gnojivo
 • Inovativna tehnologija; dokazani učinak na brzo usvajanje hranivih elemenata
 • Dokazani učinak na porast prinosa i kvalitetu plodova
 • Primjenjuje se u sustavima fertirigacije – primjena posebnog sustava mikrofiltracije završnog proizvoda kako ne bi bilo problema kod primjene u sustavima fertirigacije
 • Gnojivo sa niskom pH vrijednosti (pH=4,7) te ima pozitivni učinak na usvajanje svih mikroelemenata (Fe, Mn, Zn) u tlu
 • Posebno pogodan za primjenu kod uzgoja borovnica zbog niske pH vrijednosti

DOZIRANJE I UPOTREBA:

Doziranje preparata Fertireg potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.

FERTIRIGACIJA:

 • Drvenaste kulture (jabuka, maslina, vinova loza i dr.): 60-100 lit./ha podijeljeno u više tretmana tijekom vegetacije, u razmaku od 2-3 tjedna, u količini od 20 lit./ha.
 • Povrtne kulture: 20 lit./ha, podijeljeno u više obroka tijekom vegetacijskog ciklusa (preporuka primjene svakih 4 tjedna)
 • Travnjaci: primjeniti otopinu od 1-3%, primjenti nakon košnje travnjaka
 • Ostale kulture (zalijevanje): koristiti otopinu od 1-3%

KOMPATIBILNOST: Preparat Fertireg je kompatibilan sa organskim fungicidima, gnojivima i ostalim agrokemijskim preparatima koji se standardno upotrebljavaju.

Preporuča se test kompatibilnosti kod mješanja više sredstava i primjene veće količine gnojiva. Po potrebi tražiti savjet tehničkog osoblja.

SASTAV:

Ukupna organska tvar: 40,0% m/m

Ukupni huminski ekstrakti (huminske i fulvo kiseline): 35,0% m/m

Dušik (N), organski: 4,5% m/m

Kalij (K2O): 3,0% m/m

Organski ugljik (C): 22,0% m/m

C/N odnos: 4,9

pH: 4,7