Učinkoviti rodenticid za miševe i štakore koji sadrži najučinkovitiju aktivnu tvar i ima dokazano najveću učinkovitost od svih mamaca.

Prednosti:

  • Dokazano jedan od najprivlačnijih mamaca na tržištu
  • Učinkovit u vanjskim i unutarnjim prostorima, posebno u stajama, silosima i ostalim zgradama gdje je na raspolaganju puno hrane
  • Dodani atraktanti privlače glodavce
  • Sadrži gadilo Bitrex i zato nije opasno za čovjeka i domaće životinje
  • Visoka učinkovitost i manjih količina
  • Najučinkovitija aktivna tvar brodifacoum

Opis:
Glodacid Plus mekani mamac je rodenticid za suzbijanje kućnih miševa te crnih i smeđih štakora najučinkovitijom hranjivom tvari brodifakum koja brzo i uspješno uklanja i veće populacije štetnika koje se češće javljaju.

Proizvod djeluje već u vrlo malim količinama – dovoljan je već samo jedan obrok jer se radi o »single feed« rodenticidu od kojeg štetnici ugibaju već poslije prvog gutanja. Zbog posebnog odgođenog djelovanja štetočina ugiba kasnije, tako da ostale miševe ili štakore ne odbija od uzimanja mamca. Sadrži i atraktant koji privlači miševe i štakore, a filtarska folija u koju je zamotan mamac omogućuje jednostavno i sigurno doziranje te produžuje djelovanje. Visoku uspješnost ima i u prostorima gdje je na raspolaganju puno hrane.

Upute za uporabu:
Glodacid plus mekani mamac pakiran je u manjim poroznim vrećicama (približno po 10g) koje ne treba otvarati. Vrećice sprječavaju pristup vlage i produžuju djelovanje mamca. Mamce postavljamo na mjestima gdje se kreću miševi i štakori. Ondje gdje se zadržavaju ljudi i domaće životinje, mamce prekrijemo starim daskama ili opekama. Glodacid plus mekani mamac koristimo kao rodenticid u skladištima poljodjelskih proizvoda, u spremištima s namirnicama ili na farmama životinja i to za suzbijanje miševa i štakora:

  • kućnih miševa (Mus musculus) 5–15g, odnosno 1 mamac na 2-4m postavljanjem hrpica blizu gnijezda ili uz staze kojima se kreću, ako je populacija miševa jako velika, doziranje možemo povećati za 50%;
  • crnih (Rattus rattus) i smeđih štakora (Rattus norvegicus) u količini 25 -50g, odnosno 3-5 mamaca na 5-10m postavljanjem hrpica na skrivenim mjestima.

Potrošeni mamac treba dopunjavati i treba se pobrinuti da ga glodavci cijelo vrijeme imaju na raspolaganju, najmanje 15 dana za miševe i 10 dana za štakore ili dok miševi i štakori sasvim ne nestanu. Uginule životinje odstranimo. Prigodom uporabe moramo spriječiti onečišćenje vode tako da mamce postavljamo najmanje 20 metara od vode. Mamac koristimo u skladu s uputom za uporabu. Mamci ne smiju biti dostupni djeci i toplokrvnim životinjama.

 

Skladištenje:
Mamce držite u zatvorenom prostoru koji nije namijenjen za skladištenje hrane, pića i krmiva za životinje. Držite ih u originalnoj ambalaži te nedostupne djeci. Zaštitite ih od topline, svjetlosti i vlage.

Odstranjivanje:
Korisnik mora predati praznu ambalažu, ostatke nepotrošenog sredstva ili sredstva kojem je istekao rok trajanja ovlaštenom sakupljaču ili zbrinjavatelju opasnih otpadaka. Mora postupati u skladu sa zakonima za zaštitu okoliša koji uređuju način zbrinjavanja opasnog otpada i otpadne ambalaže.