• Unutarnji promijer: 120 mm
  • Vanjski promijer:
  • Cijena po metru.
  • FleksibilnO PVC crijevo sa spiralnom armaturom anti-shock
  • Pogodno za protok tekućina u prehranbenoj industriji koja ne sadrže masti i sa maksimalnim sadržajem alkohola od 28%.
  • Glatka unutarnja površina. Izvrsna otpornost na tlačnoj i usisnoj strani.
  • Upotreba u prehrambenoj industriji i vinarskoj industriji.
  • Radna temperatura: -15 ° C / + 60 ° C
  • Boja: transparentna sa crvenom spiralnom armaturom
    Ne-toksičnost: pogodan za kontakt s prehrambenim proizvodima za tekućine tipa A-B-C u skladu sa 90/128 EEC.