Uvjeti korištenja i kupnje

Narudžba kreirana preko Internet trgovine je informativna, zadržavamo pravo promjene cijena prije potvrde narudžbe. Uplatu izvršiti na temelju informativne narudžbe, nakon Prodavateljeve potvrde raspoloživosti svih naručenih artikala putem elektroničke pošte info@vinoartis.hr. Ukoliko robu šaljemo paketnom dostavom, troškove dostave plaća Kupac ako nije navedena na narudžbi ili ukoliko Prodavatelj ne odredi drugačije.
Dostava se vrši prvenstveno putem dostavljača GLS ili drugih, te putem drugih dostavljača na zahtjev Kupca.
Prilikom naručivanja robe navesti za fizičke osobe: ime, prezime, adresa, kontakt broj telefona, i za pravne osobe: ime tvrtke, adresa, oib, kontakt osoba, kontakt broj telefona.
Navedene cijene artikala prikazane u Internet trgovini su sa uključenim PDV-om.
Plačanje se vrši pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja paketa na adresi Kupca,i virmanski preko Internet bankarstva ili u banci na račun: IBAN: HR52 2484 0081 1069 3722 3 Raiffeisen Bank.
Na temelju Prodavateljeve potvrde narudžbe Kupcu roba se isporučuje nakon vidljive uplate na računu Prodavatelja.

Uvjeti poslovanja putem internet trgovine www.vinoartis.eu

Ovi uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014) i Zakonom o obveznim odnosima (članci 400-433) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 57. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014)

Prodavatelj
Prodavatelj tvrtka Vino Artis d.o.o, Istarska 29, 52463 Višnjan. OIB: 80662840075. Prodavatelj vrši prodaju putem Internet trgovine www.vinoartis.eu

Kupac
Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske, te koja prihvaća uvjete poslovanja tvrtke Vino Artis d.o.o. Prihvaćanje uvjeta poslovanja kupac potvrđuje narudžbom artikle putem Internet trgovine, e-poštom, telefonom ili telefaksom.
Korištenje usluga internet trgovine www.vinoartis.eu odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Cijene
Sve cijene sadrže PDV i izražene su u kunama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Fotografije i opisi proizvoda
Fotografije su ilustrativne prirode te nemoraju u potpunosti odgovarati određenom artiklu. Opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od dobavljača ili proizvođača proizvoda. Prodavatelj nastoji što točnije navesti sve karakteristike u opisu proizvoda i zadržava pravo na nenamjerne tiskarske pogreške, te ne snosi odgovornost za eventualne greške u opisu i fotografiji artikla.

Narudžbe
Preko Internet trgovine www.vinoartis.eu., pismeno na adresu Vino Artis d.o.o, Istarska 29, 52463 Višnjan, e-mail: info@vinoartis.hr ili telefonski i/ili telefaks na broj 052/449-173. Pri naručivanju elektronskom poštom, telefaksom ili pismeno, potrebno je navesti slijedeće podatke: ime i prezime kupca, email adresa kupca, mobilni tel. broj kupca; adresu za ispostavu računa i dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto) te podatke o željenim proizvodima (šifra, naziv, količina, veličina, boja, itd.). Primarni način komunikacije Prodavatelja prema Kupcu je e-pošta. Pojedini proizvodi mogu biti nedostupni ili rasprodani. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda ili sve naručene proizvode, kontaktirati će Kupca te ga obavijestiti o mogućem naknadnom terminu isporuke. Po primitku takve obavijesti Kupac je dužan e-poštom obavijestiti Prodavatelja prihvaća li isporuku nekompletne narudžbe, prihvaća li novi rok isporuke kompletne narudžbe ili odustaje od narudžbe.

Plaćanje
Plačanje se vrši pouzećem u gotovini prilikom preuzimanja paketa na adresi Kupca, Internet bankarstvom ili u banci na račun: IBAN: HR52 2484 0081 1069 3722 3 Raiffeisen Bank.
Na temelju potvrde Kupčeve narudžbe od strane Prodavatelja roba se isporučuje nakon vidljive uplate na računu Prodavatelja.

Isporuka
Artikle isporučujemo na području Republike Hrvatske.
Rok isporuke robe od 2-5 radnih dana, otoci 3-8 radnih dana ili drugačije u odnosu na mogučnosti dostavne službe za artikle koji se isporučuju sa našeg skladišta, odnosno za artikle koji se isporučuju sa skladišta dobavljača ili proizvođača kako je naznačeno u opisu određenog artikla ili kontaktirati Prodavatelja u vezi roka isporuke.
Kupljene proizvode Kupac će primiti na adresu navedenu u narudžbi. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi i sl.), Prodavatelj ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi zbog kašnjenja dostave mogla nastati Kupcu, no obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku, ukoliko isti ima na vlastitom skladištu.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualno oštećenje pošiljke i odmah je reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavijestiti Prodavatelja kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka ili dogovorile daljnje radnje.
Ukoliko Kupac ne primi pošiljku prema gore naznačenim rokovima, a najduže 14 dana od datuma postavljanja statusa narudžbe “Isporučeno”, potrebno je da obavijesti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka pronađe ili pošalje zamjenska.
Status narudžbe Kupac može provjeriti upitom na e-mail info@vinoartis.hr ili telefonskim pozivom na broj 052/449-173 ili mob: 0913673355.

Dostava
Kupac prilikom narudžbe može navesti adresu na koju želi isporuku paketa, koja se može razlikovati od prebivališta kupca.

Trajanje i raskid ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa sa Prodavateljem za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći dolje navedeni obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju:
OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA ILI USLUGA
O PRAVU POTROŠAČA NA JEDNOKRATNI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA ILI USLUGA TVRTKE VINO ARTIS D.O.O. ,ISTARSKA 29, 52463 VIŠNJAN, OIB: 80662840075, SKLOPLJENOG PUTEM INTERNET NARUDŽBE
Ja,________________________________________________________________________________ (ime, prezime i adresa kupca)
Ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji slijedeće robe / usluge, primljene dana:
__________________________________________________________________________________ (naziv artikla, broj računa ili broj narudžbe, datum primitka)
POVRAT sredstava biti će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata, osim u slučaju plaćanja pouzećem kada se povrat vrši na transakcijski račun kupca.
Odabrati jednu opciju:
1) Ovime zahtijevam povrat novca na______________________________________
(transakcijski račun, ime i prezime vlasnika, adresa)
2) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za____________________________________________________________________
U____________________________, dana_________________________________________.
____________________ (potpis kupca)

Pravo povrata
Kupac ima pravo odustati od narudžbe u bilo kojem trenutku prije primitka paketa sa naručenim proizvodima. Ako od narudžbe želi odustati nakon što je pošiljka predana dostavnoj službi, Kupac ima pravo odbiti primitak paketa bez dodatnih troškova.
Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi Kupac pošiljku može vratiti, a Prodavatelj će mu poslati ispravni proizvod bez dodatnih troškova dostave.
Kupac ima pravo na povrat u roku 14 dana od dana primitka proizvoda, bez navođenja razloga povrata.
Od prava povrata izuzeti su otpakirani audio ili videozapisi, računalni programi, proizvodi za osobnu higijenu i za njegu tijela, te proizvodi sa vidljivim znakovima korištenja ili ambalažom koja se nakon otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju Kupac će biti obaviješteni o visini toga iznosa.
Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti osobne podatke i broj transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat novčanih sredstava.
Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Reklamacije
U slučaju reklamacije nakon isteka prava povrata važeće su odredbe Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine br.41/2014 i Zakona o obveznim odnosima (čl. 400 – 433).
O reklamaciji Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti pismenim putem ili porukom e-pošte info@vinoartis.hr
Dostava reklamiranih artikala
Kupac reklamirane proizvode ili proizvode za koje ostvaruje pravo na povrat može vratiti putem dostavne službe. Trošak dostave putem dostavne službe snosi Kupac.

Povrat novca
Nakon primitka vraćenih ili reklamiranih proizvoda Prodavatelj će provjeriti opravdanost zahtjeva, te o rezultatu provjere e-poštom obavijestiti Kupca. U slučaju opravdanog zahtjeva za povrat ili reklamacije, Prodavatelj će u roku četrnaest 14 dana od primitka pošiljke sa vraćenim ili reklamiranim proizvodima na transakcijski račun Kupca uplatiti iznos u prodajnoj vrijednosti vraćenog ili reklamiranog proizvoda.

Rješavanje sporova
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Pazinu.
Promjene Uvjeta poslovanja
Prodavatelj pridržava pravo izmjene Uvjeta poslovanja objavljivanjem izmijenjenog teksta na ovoj stranici. Izmijenjeni uvjeti stupaju na snagu u trenutku objave na stranici. Korisnik/Kupac Internet trgovine www.vinoartis.eu dužan je provjeriti sadržaj Uvjeta poslovanja i samostalno se upoznati sa eventualnim izmjenama. Korištenjem Internet trgovine www.vinoartis.eu nakon objavljenih izmjena podrazumijeva se da
Kupac prihvaća sve aktualne Uvjete poslovanja.

Primjedbe i prigovori
Primjedbe i prigovori mogu se poslati izjavom u pisanom obliku putem elektroničke pošte: info@vinoartis.hr, pošte: Vino Artis d.o.o., Istarska 29, 52463 Višnjan, ili telefonom: 052/449-173. Prodavatelj se obvezuje u roku od 14 dana poslati odgovor Kupcu