Slaveći velike tradicije i stručnost umjetničkih bačvara od 1873., Tonnellerie Saury sada je prepoznat kao jedna od najrenomiranijih bačvarija u Francuskoj.