U svom poslovanju Syngenta posjeduje tri sektora: Zaštitu bilja sa svojim dobro poznatim selektivnim i neselektivnim herbicidima, sektor Sjemenarstva te Vrtlarski sektor.