MIKROVIT BORON TURBO – EKO proizvod

4.90 85.00 

MIKROVIT BORON TURBO

Gnojivo MIKROVIT BORON TURBO proizvedeno je sukladno EZ normama 834/2007 i

889/2008 te se može koristiti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Bor je važan elemement u ishrani poljoprivrednih kultura.

Osnovna uloga bora je transport ugljikohidrata iz lista u plodove, sinteza ugljikohidrata te pravilno odvijanje cvatnje i oplodnje.

Nedvojbeno, drvenaste kulture (vinova loza, masline, jabuka i dr.) prilikom primjene bora imaju bolju cvatnju i oplodnju, te značajno više šećera u plodovima u trenutku tehnološke zrelosti plodova.

Gnojivo MIKROVIT BORON TURBO ne sadrži bor u obliku natrij-perborata (BEZ NATRIJA) ili na bazi borne kiseline, te nema ograničenja u folijarnoj gnojidbi vinove loze.

Isto tako, kod ostalih kultura, bor igra vrlo važnu ulogu, prije svega kod šećerne repe zbog povećane digestije korijena (više šećera), ali i ostalih kultura poput celera, krastavca, tikvi i sl.

GNOJIVA NA BAZI BOR-ETANOL AMINA:

Osnovne karakteristike gnojiva su:

  • Gnojivo na bazi kompleksne organske molekule (etanolamina), koji povećava usvajanje i translokaciju bora u biljci
  • Nema agresivno dijelovanja na otvorene cvijetove poljoprivrednih kultura, pa se u iznimnim slučajevima može korisititi i u vrijeme cvatnje
  • Sadrži visoku količina bora (B) – 150 g/lit bora u obliku bor-etanolamina
  • Vrlo dobra kompatibilnost sa zaštitnim sredstvima, osim sa preparatima na bazi Al-fosetila i lambda-cimetrina
  • Gnojivo u tekućem obliku
  • Može se koristiti za folijarnu gnojidbu ili u fertirigaciji

SASTAV:

  • Bor (u obliku bor-etanolamina) 150 g/lit
  • pH (1% otopina) 7,5
  • Gustoća 1,4 kg/lit

DOZA PRIMJENE:

Doziranje gnojiva potrebno je prilagoditi vrsti i potrebama poljoprivredne kulture i agroekološkim uvjetima uzgoja.

FOLIJARNO: 1 lit/ha

FERTIRIGACIJA: 5-10 lit./ha

Šifra: 311, 296, 429
Težina N/A
Pakiranje:

100 ml, 1 l, 10 l

Dostava ili osobno preuzimanje

Svi su proizvodi odmah dostupni

Podrška

Slobodno nas kontaktirajte vezano za proizvode

Širok asortiman

Proizvodi renomiranih proizvođača za sve potrebno u gradnji