Folijarno gnojivo TIME LIFE N

10.30 128.90 

Šifra: N/A

TIME LIFE N – gnojivo sa 28% dušika (N) sa produženim efektom ishrane masline

Tekuće dušično gnojivo (TIME LIFE N) sa 28% dušika (N) i biostimulator (DELFAN PLUS) na bazi aminokiselina za rast plodova masline tijekom agroekološki nepovoljnog ljetnog perioda visoke temperature i suše.

Maslina ulazi u fazu intenzivnog rasta plodova nakon završetka cvatnje. Posebnost ove faze kod rasta plodova masline je pojava nepovoljnih agroekoloških uvjeta (visoke temperature i suše; nedostatka vode u tlu) koji NEPOVOLJNO utječu na rast plodova. Plodovi često ostaju sitni I sa niskim randmanom ulja. Kako maslina ima veliku lisnu površinu, preporuča se primjena folijarne gnojidbe, zajedno sa primjenom insekticida protiv štetnika.

Posebna preporuka za folijarnu gnojidbu masline je gnojivo TIME LIFE N koji sadrži 28% ukupnog dušika (N), od čega je 16,5% metilen-UREA sa učinkom ishrane do 4 tjedna. Redovitom primjenom gnojiva TIME LIFE N osigurava se kontinuirana gnojidba masline tijekom ljetnog nepovoljnog perioda.

Biostimulator DELFAN PLUS sadrži 24% slobodnih aminokiselina (sa visokom količinom PROLINA, koji smanjuje stres visoke temperature) te ima snažan antistresni učinak, povećava otpornost na visoke temeprature i sušu i time smanjuje mogućnost opadanja plodova masline.

Kombinacija gnojiva TIME LIFE N i DELFAN PLUS mogu se kombinirati sa primjenom insekticida (dimetoat, imidacloprid) u zaštiti masline protiv štetnika.

  • TIME LIFE N – gnojivo na bazi tekuće UREE (11,5% UREA + 16,5% Metilen-UREA sa produženim učinkom)
  • DELFAN PLUS – biostimulator sa max. količinom slobodnih aminoksielina (24% slobodnih aminokiselina)

Folijarna gnojidba masline tijekom ljetnog perioda omogućava dobar i ujednačen rast plodova bez obzira na nepovoljne agroekološke uvjete (suša, visoka temperatura).

PREPORUKA GNOJDIBE – FOLIJARNA GNOJIDBA
  • TIME LIFE N ………. 0,5-1,0 lit./100 lit. vode
  • DELFAN PLUS……. 0,10-0,15 lit./100 lit. vode

(PREPORUKA: PRIMJENITI NAJMANJE 500 lit. vode/1 ha, primjeniti 2x tijekom ljetnog perioda)

Prednosti primjene kombinacije gnojiva u folijarnoj gnojidbi:

  • TIME LIFE N – visoka koncentracija dušika u tekućem obliku sa produženim učinkom ishrane do 4 tjedna, omogućava pravilan rast plodova masline
  • DELFAN PLUS – visoka koncentracija aminokiselina i snažan antristresni učinak koji spriječava opadanje plodova masline usljed nepovoljnih agroekoloških uvjeta (suša, visoka temperatura)

Pakiranje: 1 l, 5 l, 20 l

Težina N/A
Pakiranje:

1 l, 5 l, 20 l

Dostava ili osobno preuzimanje

Svi su proizvodi odmah dostupni

Podrška

Slobodno nas kontaktirajte vezano za proizvode

Širok asortiman

Proizvodi renomiranih proizvođača za sve potrebno u gradnji