3 stranice perforirane i 1 stranica puna

  • Dužina: 600 mm
  • Širina:   400 mm
  • Visina:  300 mm
  • Težina:   1.75 kg

 

Nosiljka (kašeta) za grožđe