Brtva za garola priključke dopuštena za upotrebu u proizvodnji prehranbenih proizvoda.