Opis

Koljeno 90º garola na garola priključak.

Materijal: inox AISI 304