BERBA GROŽĐA

5 g/hl VINOBRAN -zaštita od oksidacije

20 g/hl FLAVOUR SAVE -mješavina antioksidativnog djelovanja kalij-metabisulfita i L-askorbinske kiseline)

MULJANJE/RULJANJE-odstranjivanje peteljka

20 g/hl PVPP -preventivna i kurativna zaštita od oksidacije vina

BISTRENJE MOŠTA
2 g/hl RAPIDASE CLEAR -granulirani enzim za brzo i efikasno bistrenje bijelog grožđa i vina

DODAVANJE U CISTERNU (BAČVU)
20-25 g/hl SELEKCIONIRANOG KVASCA preporučujemo ove kvasce:

• KVASAC FLAVOUR 2000 -kvasac aromatskih karakteristika
• KVASAC BAYANUS PC -snažan fermentator
• KVASAC LinYEAST ALL -snažan fermentator pogodan za više temperature fermentacije
• KVASAC FERMIVIN SM102 -elegantnost, finoća i ravnoteža cvijetnih aroma u bijelim vinima, fermentativna temp. 16º-22ºC, do 12%vol

NAKON POČETKA FERMENTACIJE
30 g/hl V ACTIV -potpuna ishrana kvasaca koji sadrži dušik u pristupačnom obliku i vitamine

PRI KRAJU FERMENTACIJE
20 g/hl CX SCORZE -regulator fermentacije, absorbira nečistoće i neželjene tvari u vinu