Vinifikacija bijelih strukturiranih vina na maceraciji

///Vinifikacija bijelih strukturiranih vina na maceraciji

Vinifikacija bijelih strukturiranih vina na maceraciji

BERBA GROŽĐA
15 g/hl TANFRUIT BLANC za zadržavanje i isticanje prirodnih aroma

RULJANJE-odstranjivanje peteljka

MACERACIJA 6-8⁰C DO 18-36 SATA
3 g/hl ZIMAFRUIT za ekstrakciju arome iz pokožice grožđa

MEKO PREŠANJE 0,6 BAR

DODAVANJE U CISTERNU (BAČVU)
20 g/hl V ACTIV AROM
30 g/hl SELEKCIONIRANOG KVASCA izabranog na bazi tipa proizvodnje, najbolji izbor ostaje
upotreba više tipova kvasca za homohenizaciju na kraju fermentacije, zato vam preporuču-
jemo ove kvasce:
• KVASAC PREMIUM BLANC VC12 – izražava tipičnost arome sorte
• KVASAC SV 19 – za moderna aromatična vina
• KVASAC ERSA 1376 – za bogata i jaka vina
• KVASAC PREMIUM PROSECCO – za svježa i voćna vina

NAKON 24 SATA
50 g/hl HARVEST za izražavanje aromatičnosti i jačanje strukture vina

NAKON 3 DANA OD POČETKA FERMENTACIJE
40 g/hl V ACTIV PREMIUM za pojačavanje rada kvasaca

PRI KRAJU FERMENTACIJE KOD 11-12% ALKOHOL.
20 g/hl BOOSTER ACTIV PREMIUM za prevenciju zastoja fermentacije
i ako se primijeti usporavanje fermentacije izvršiti otvoreni pretok ili mikrooksidaciju

NA KRAJU FERMENTACIJE KOD PRETOKA
1-2 g/hl TI PREMIUM

IZBOR PROIZVODNJE SA ILI BEZ MALOLAKTIČNE FERMENTACIJE
• SA MALOLAKTIČNOM FERMENTACIJOM: dodavanje laktičnih bakterija i hrane za iste.
• BEZ MALOLAKTIČNE FERMENTACIJE: dodavanje matabisulfita i 20 g/hl MANNOZYM-a

BATONAGE (BATONAŽ)
prije punjenja boca dodati 50-100 g/hl L.P.A. Za povečavanje degustativnih svojstava vina

2018-07-22T18:47:43+00:00rujan 9th, 2015|