Vinifikacija crvenih vina

///Vinifikacija crvenih vina

Vinifikacija crvenih vina

NAKON ODSTRANJENJA PETELJKI GROŽĐA NA MASULJ
5 g/hl SO2
(10-15 g/hl TANIN COLOR STAB )
30-40 g/hl V STARTER PREMIUM

20-30 g/hl odabrati selekcionirane kvasce ovisno o procesu proizvodnje, najbolji izbor je
upotreba više sojeva kvasaca te na kraju fermentacije kupažirati. Naša preporuka je:
• KVASAC PREMIUM ROUGE za mlada i voćna vina
• KVASAC PREMIUM ZINFANDEL za strukturirana vina sa višim postotkom alkohola
• KVASAC PREMIUM SUPERTUSCAN za vina koja se želi dugo odležavati

PUSTITI MOŠTANU KAPU DA ODLEŽI 12-24 SATA

IZVLAČENJE (EKSTRAKCIJA) BOJE
1,5 g/hl ZIMARED PLUS odmah kad se digne moštana kapa masulja

IZVLAČENJE (EKSTRAKCIJA) BOJE
nakon 24 sata u vrijeme skidanja masulja 1.5 g/hl ZIMARED PLUS

NAKON 3 DANA OD POČETKA FERMENTACIJE
30-40 g/hl V ACTIV PREMIUM u vrijeme odstranjivanja mošta i areacije

PRI KRAJU FERMENTACIJE KOD 11-12% ALKOHOL.
20 g/hl BOOSTER ACTIV PREMIUM i ako se primijeti usporavanje fermentacije izvršiti
otvoreni pretok ili mikrooksidaciju

OVINJAVANJE
5-10 g/hl TANIN (COLORSTAB ili LIMOUSIN)

IZBOR PROIZVODNJE SA ILI BEZ MALOLAKTIČNE FERMENTACIJE
• SA MALOLAKTIČNOM FERMENTACIJOM: upotreba laktičnih bakterija i hrane za iste
• BEZ MALOLAKTIČNE FERMENTACIJE: dodavanje matabisulfita i 20 g/hl MANNOZYM-a

BATONAGE (BATONAŽ)
prije punjenja dodati 50-100 g/hl L.P.A. Za povečanje degustativnog volumena vina

2018-07-22T18:49:30+00:00rujan 9th, 2015|