BAYANUS PD
Selekcioniranii kvasac za primjenu u enologiji sa visokim postotkom aktivnih stanica
(minimum 20 milijadi po gramu proizvoda).

Karakteristike
BAYANUS PD je soj Saccharomyces bayanus posebno otporan na nepovoljne uvijete kao što su alkohol, sumpordioksid, pH vrijednosti i niske temperature. U slučaju naknadnih fermentacija (refermentacija), u proizvodnji pjenušavih i šampanjskih vina BAYANUS PD pokazuje najbolja svoja svojstva, dajući proizvodu svježinu i finoću.

Primjena
Zbog svojih svojstava BAYANUS PD se preporučuje za proizvodnju pjenušavih i šampanjskih vina, a pored toga posebno za vina kod kojih je došlo do zastoja fermentacije.
Pri upotrebi BAYANUS PD-a stvaranje pjene je uredno i konstantno sve do potpune razgradnje šećera.
Osim toga, također može biti interesantna njegova primjena u primarnoj fermentaciji bijelih, roze i crnih vina kada se žele dovesti do posebnog izražaja aromatična svojstva proizvoda.

Uputstva za upotrebu
Otopiti potrebnu količinu kvasca u deset djelova mlake vode (40°C) koja sadrži 5-10% šećera. Nakon pola sata postepeno dodati jednaku količinu mošta (preporučuje se izbjegavanje naglih smanjenja temperature).
Ostaviti kvasac da se razmnožava: otopina mora uvijek sadržati minimum 5% šećera; također se preporučuje primjena amonijakovih soli (30 g/hL) i tiamina (60 mg/hL).

Pripremljeni (rehidrirani) kvasac se nalazi u fazi aktivne fermentacije, pa se stoga može dodati masi koja treba fermentirati.

Doziranje
10-20 g/hl za fermentaciju mošta od bijelog grožđa;
10-25 g/hl za vinifikaciju crnih vina;
30-50 g/hl u slučaju zastoja fermentacije;
15-30 g/hl u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije).

Pakiranje
Proizvod je pakiran pod vakuumom u višeslojne vrećice od 100 g i 500 g.

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Pažljivo zatvoriti pakiranje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategoriziran kao bezopasan.