Opis

DAP EASYACTIV

Hrana za kvasce

UPOTREBA:

DAP EASYACTIV je proizvod koji sadrži dušik u obliku diamonij-fosfata uz dodatak tiamina za upotrebu u prehrambenoj proizvodnji.

Za upotrebu u vinarstvu kod fermentacije radi potrebe kvasaca za lako asimilirajućim dušikom. Posebno preporučen u fermentacijama sa kontroliranom temperaturom.

SASTAV: lako asimilirajući dušik; diamonij-fosfat (E442) 88%, pomoćno sredstvo 11,8%, tiamin 0,2%

DOZIRANJE:

  • 10 – 30 g/hl u fermentaciji mošta

Napomena: 30 g/hl DAP EASYACTIV oslobađa 60 mg/hl tiamin klorohidrat i 26 g/hl amonijeve soli (fosfati).

PRIMIJENA:

Dodati u mošt kod fermentacije za ishranu kvasaca. Otopiti, dobro promiješati i dodati moštu.

Pridržavati se važećih zakonskih propisa.

Čuvati na suhom i hladnom mjestu.

Pakiranje: 1kg