Opis

MALOFERM FRUITY

Bakterije za pokretanje malolaktičke fermentacije.

Pakiranje za pokretanje MLF na 2500 litara vina.

Selekcionirane bakterije tipa O.oeni upotrebljavaju se za poboljšanje aromatskog profila mošta u malolaktičnoj fermentaciji.

MALOFERM FRUITY

  • poboljšava cijelokupni aromatski profil vina
  • proizvodi značajne količine etilnih estera (voćnih aroma bobičastog voća) a, i proizvodi cvijetne arome
  • povečava i količinu hidroliziranih estera što znači više voćnih aroma crvenog voća

 

  • MLF za vino: bijelo, crveno i rose
  • Oslobađanje aroma: DA
  • Min. radna temperatura: 15°C
  • MLF na alkohol: 15% v/v
  • MLF Ph: 3.2
  • MLF ukupni SO2: 50 ppm
  • Upotreba na svim vinima

Doziranje: 1 g/hl

Proizvod može biti skladišten na 18 mjeseci na 4°C, ili 36 mjeseci na -18°C.