CX ACTIV – Potpuna ishrana za kvasce sa dušikom i vitaminom B1 (tiamin)

2.70 7.95 

V ACTIV

Hrana za kvasce

Sastav

  • amonij-sulfat 55%
  • dvobazni amonij-fosfat 33%
  • filtracijsko sredstvo 11,8%,
  • tiamina 0,2%.

Karakteristike
Kompleksna formulacija koja sadrži dušik u obliku koji se lako asimilira (amonijski), fosfate i vitamin B1 (tiamin). Odnos između pojedinih komponenata je približno izračunat za postizanje optimalnih efekata na razvoj kvasaca.
Tiamin prisutan u V ACTIV-u, kao faktor od primarnog značaja za rast i fermentacioni metabolizam kvasca, stvara odlične uvijete za razvoj blastomicetne flore, inducirajući kvasac na stvaranje ograničenih količina acetalaldehida i ketokiselina, zbog čega se u vinu održava veća frakcija aktivnog molekularnog sumpordioksida.

Primjena
V ACTIV je namjenjen primjeni kod mošta u fermentaciji gdje stvara uvijete povoljne za razvoj i razmnožavanje kvasaca, zahvaljujući tomu izbjegavaju se problematične fermentacije kakve mogu prouzrokovati nedostatke u sastavu i ugroziti kvalitet proizvoda.
Amonijski dušik, koji predstavlja izvor dušika koji kvasac najlakše asimilira, tiamin i fosfati omogućuju korigiranje eventualnog nedostatka hranljivih materija u moštu koji može biti rezultat utjecaja faktora sredine (zemljišta), primjenjenih tehnoloških postupaka (isuviše intenzivno bistrenje) ili karakteristika sorte.
V ACTIV se stoga posebno preporučuje za procese fermentacije mošta bistrenog primjenom postupaka bistrenja ili filtracije na kontroliranim temperaturama.
Primjena V ACTIV-a se također preporučuje u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije. Ustvari u takvim slučajevima razvoj kvasaca sprečavaju nepovoljni faktori, kao što su alkohol, sumpordioksid, nedostatak hranjivih tvari, prisustvo toksičnih tvari.

Upotreba
Pri upotrebi V ACTIV-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.
Otopiti V ACTIV u maloj količini vode,a zatim ga dodati proizvodu koji treba da fermentira.

Doziranje
Od 10 do 30 g/hl za mošt;
od 10 do 20 g/hl u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije.
NAPOMENA: Količina od 30 g/hl V ACTIV-a znači dodavanje 60 mg/hl tiamina i 36 g/hl amonijskih soli (sulfata i fosfata).

Pakiranje: 50g, 100g, 1kg

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Pažljivo zatvoriti pakiranje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategoriziran kao bezopasan.

Šifra: N/A

V ACTIV

Hrana za kvasce

Sastav

  • amonij-sulfat 55%
  • dvobazni amonij-fosfat 33%
  • filtracijsko sredstvo 11,8%,
  • tiamina 0,2%.

Karakteristike
Kompleksna formulacija koja sadrži dušik u obliku koji se lako asimilira (amonijski), fosfate i vitamin B1 (tiamin). Odnos između pojedinih komponenata je približno izračunat za postizanje optimalnih efekata na razvoj kvasaca.
Tiamin prisutan u V ACTIV-u, kao faktor od primarnog značaja za rast i fermentacioni metabolizam kvasca, stvara odlične uvijete za razvoj blastomicetne flore, inducirajući kvasac na stvaranje ograničenih količina acetalaldehida i ketokiselina, zbog čega se u vinu održava veća frakcija aktivnog molekularnog sumpordioksida.

Primjena
V ACTIV je namjenjen primjeni kod mošta u fermentaciji gdje stvara uvijete povoljne za razvoj i razmnožavanje kvasaca, zahvaljujući tomu izbjegavaju se problematične fermentacije kakve mogu prouzrokovati nedostatke u sastavu i ugroziti kvalitet proizvoda.
Amonijski dušik, koji predstavlja izvor dušika koji kvasac najlakše asimilira, tiamin i fosfati omogućuju korigiranje eventualnog nedostatka hranljivih materija u moštu koji može biti rezultat utjecaja faktora sredine (zemljišta), primjenjenih tehnoloških postupaka (isuviše intenzivno bistrenje) ili karakteristika sorte.
V ACTIV se stoga posebno preporučuje za procese fermentacije mošta bistrenog primjenom postupaka bistrenja ili filtracije na kontroliranim temperaturama.
Primjena V ACTIV-a se također preporučuje u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije. Ustvari u takvim slučajevima razvoj kvasaca sprečavaju nepovoljni faktori, kao što su alkohol, sumpordioksid, nedostatak hranjivih tvari, prisustvo toksičnih tvari.

Upotreba
Pri upotrebi V ACTIV-a treba se pridržavati važećih zakonskih propisa.
Otopiti V ACTIV u maloj količini vode,a zatim ga dodati proizvodu koji treba da fermentira.

Doziranje
Od 10 do 30 g/hl za mošt;
od 10 do 20 g/hl u slučaju naknadne fermentacije (refermentacije) i zastoja fermentacije.
NAPOMENA: Količina od 30 g/hl V ACTIV-a znači dodavanje 60 mg/hl tiamina i 36 g/hl amonijskih soli (sulfata i fosfata).

Pakiranje: 50g, 100g, 1kg

Čuvanje
Čuvati na hladnom i suhom mjestu. Pažljivo zatvoriti pakiranje nakon otvaranja.

Kategorija opasnosti
Proizvod je kategoriziran kao bezopasan.

Težina 0.1 kg
Pakiranje:

50g, 100g, 1kg

Dostava ili osobno preuzimanje

Svi su proizvodi odmah dostupni

Podrška

Slobodno nas kontaktirajte vezano za proizvode

Širok asortiman

Proizvodi renomiranih proizvođača za sve potrebno u gradnji