Opis

MALOFERM VINTAGE

Povećava mekoću i volumen vina uz smanjenje gorčine, zelenih karakteristika vina.

Bakterije za pokretanje malolaktičke fermentacije.

Pakiranje za pokretanje MLF na 2500 litara vina.

Selekcionirane bakterije tipa O.oeni upotrebljavaju se za sigurnu i pouzdanu malolaktičnoj fermentaciji koja pobolšava samu kvalitetu bijelih, crvenih i roze vina.

MALOFERM VINTAGE

  • poboljšava cijelokupnu kvalitetu vina
  • sigurna i pouzdana fermentacija
  • MLF za vino: bijelo, crveno i rose
  • Povećava mekoću i volumen vina uz smanjenje gorčine, zelenih karakteristika vina
  • Min. radna temperatura: 16°C
  • MLF na alkohol: 15.5% v/v
  • MLF Ph: 3.15
  • MLF ukupni SO2: 45 ppm
  • Upotreba na svim vinima

Doziranje: 1 g/hl

Proizvod može biti skladišten na 18 mjeseci na 4°C, ili 36 mjeseci na -18°C.