Opis

MALOFERM PLUS

Bakterije za pokretanje malolaktičke fermentacije.

Pakiranje za pokretanje MLF na 2500 litara vina.

Selekcionirane bakterije tipa O.oeni upotrebljavaju se za malolaktičnu fermentaciji u teškim uvijetima.

MALOFERM PLUS zadržava sviježinu i arome tipičnosti sorte u vinu.

  • MLF za vino: bijelo, crveno i rose
  • Oslobađanje aroma: DA
  • Min. radna temperatura: 14°C
  • MLF na alkohol: 16% v/v
  • MLF Ph: 3.1
  • MLF ukupni SO2: 60 ppm
  • Upotreba na svim vinima

Doziranje: 1 g/hl

Proizvod može biti skladišten na 18 mjeseci na 4°C, ili 36 mjeseci na -18°C.