JABUČNA KISELINA

Čista jabučna kiselina za prehrambenu industriju.

UPOTREBA:

Jabučna kiselina L je najrasprostanjenija kiselina u biljnom svijetu, zajedno

sa vinskom i mliječnom kiselinom dozvoljena je kao sredstvo za dokiseljavanje

u vinifikaciji prema zakonu na snazi. Za upotrebu u enološke svrhe.

SASTAV:  E296 u prahu

DOZIRANJE:

  • Do 150 g/h za mošt
  • Do 250 g/hl za vino

(Pridržavati se zakonskih ograničenja na snazi)

NAČIN UPOTREBE:

Jabučna kiselinu L lako je topiva, i može se dodati direktno u vino bez

potrebe toplenja u vodi.